Parafia

Powołanie parafii: 2000-12-19 – powołanie parafii

Adres: Al. Wolności 35
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. +48 690 133 715
poczta@narodzenie.czest.pl

dekanat: Św. Zygmunta w Częstochowie
region: Częstochowski
pow. grodzki, woj. śląskie

Msza św: Niedziela: 9.00, 10.30, 12.00
Dni powszednie i św. zniesione: 17.00

Nabożeństwa: majowe, czerwcowe po mszy św. o godz. 17.00 (w dni powszednie) oraz po Mszy Świętej o godz. 9.00 (w niedziele)

Różaniec: w miesiącu październiku w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 17.00, w niedziele po Mszy Świętej o godz. 9.00

Droga Krzyżowa: w Wielkim Poście w piątki po mszy św. po godz. 17.00

Proboszcz: Ks. Tomasz Mucha

Odpust: Boże Narodzenie
Doba Eucharystyczna: 16 czerwca

ulice:
Focha 4/6-27/29, Kopernika 2-25, al. NMP 21-23, Nowowiejskiego 11-15, Orzechowskiego, Śląska 12-30, Waszyngtona 18-20, al. Wolności 2/4-43,

Proboszczowie dotychczasowi:
ks. Marian Duda (2000- 2001)
ks. Andrzej Kazimierz Karczewski (2001- 2010)
ks. Tadeusz ZAWIERUCHA (2010 – 2019)
ks. Mariusz Jędrzejczyk (2019-2021)

Z parafii pochodzą księża:
ks. Sławomir Bartoszuk (1986)
ks. Adam Piotr Zyzik (1991)
ks. Jacek Marciniec (1995)

Rys historyczny:

Parafię erygował arcybiskup Stanisław Nowak 25.12.2000 r. wydzielając jej terytorium z parafii archikatedralnej, św. Stanisława Kostki i św. Andrzeja i Benedykta Pustelników. Pierwsze inicjatywy zmierzające do utworzenia tu samodzielnego duszpasterstwa podjął w 1998 r. ks. Jacek Fuljanty. Funkcjonowanie tej wspólnoty dokonywało się przy znacznym udziale i zaangażowaniu ks. Mariana Dudy, pomysłodawcy i pierwszego jej proboszcza oraz przy wsparciu materialnym Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA. Ks. M. Duda zorganizował dla tej parafii kaplicę mszalną przy ul. Orzechowskiego nr 1. Jego następca zaadaptował budynki parafialne dla potrzeb duszpastersko-mieszkalnych oraz przeprowadził remont elewacji wszystkich obiektów. W 2010 r. przebudowano pomieszczenie przeznaczone na zakrystię. Od 2011 roku przy parafii działa Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Na terenie parafii na dworcu PKP istnieje kaplica dworcowa poświęcona 8.11.1998 r. przez arcybiskupa S. Nowaka. Powstała z inicjatywy i staraniem ks. M. Dudy i ks. J. Fuljantego. Od 2001 r. prowadził w niej duszpasterstwo ks. Andrzej Kuliberda organizując życie religijne i stwarzając warunki do całodziennego jej otwarcia dla wiernych. Po 2009 r. zostało przebudowane prezbiterium kaplicy.

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki