Abp Depo: Maryja jest związana z naszym chrześcijańskim losem

O tym, że każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa i bierze swój krzyż, nie jest samotny, bo ma Matkę – przypomniał w homilii abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski sprawował Mszę św. na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii mówiącej o Maryi pod krzyżem swego Syna abp Depo podkreślił, że los Jezusa i Jego Matki stał się zwierciadłem wiary, w którym przegląda się cały Kościół, ale i każdy człowiek dobrej woli. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że krzyż jest ciągłym sprawdzianem naszego człowieczeństwa i naszego zawierzenia Bogu, a w sposób wyjątkowy tę prawdę dostrzegła i przeżywała Maryja.

– Każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa, bierze swój krzyż i idzie za Nim, nie jest samotny, bo ma Matkę. Tak jest z człowiekiem, tak jest ze wspólnotami i narodami. Ona jest związana z naszym chrześcijańskim losem na czas i na wieczność – mówił duchowny.

Metropolita częstochowski podkreślił, że Maryja, która jest naszą Matką streszcza w sobie wszystkie cierpienia i bóle ziemskich matek – W Niej jest matka każdego rodzącego się dziecka, matka każdego dziecka nienarodzonego; zmarłego czy zabitego przez człowieka. W Maryi odnajdują siebie matki uchodźców i konających żołnierzy.
Przywołując myśl teologa ks. Czesława Bartnika zwrócił uwagę, ze Maryja stała się Matką Jezusa dla przezwyciężenia zła ludzkiego przez cierpienie. Gromadzi Ona wszelki ból choroby, błędu, odrzucenia przez ludzi, nieudanego życia. Staje przy każdym człowieku jak stała pod krzyżem swego Syna. To nie jest sentymentalizm, to jest życie – przekonywał metropolita częstochowski.

Tradycyjnie na Jasnej Górze i w paulińskich klasztorach w uroczystość maryjną wierni podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. To modlitwa w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a nie zostało przez nią przyjęte, ma na celu ocalenie dziecka przed aborcją.

źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/52605/Maryja-jest-zwiazana-z-naszym
foto: Mariusz Książek