Ankieta synodalna

Drodzy współbracia w kapłaństwie,

Drodzy animatorzy synodalni,

Trwają prace synodalne w naszej archidiecezji. Po liturgicznej inauguracji synodu w archikatedrze częstochowskiej i w naszych parafiach, po duszpasterskich spotkaniach z kapłanami i animatorami synodalnymi z naszych wspólnot, trwa teraz czas spotkań rad parafialnych, grup, ruchów i stowarzyszeń. Odbywają się też synodalne spotkania kapłanów w dekanatach. Ważnym elementem procesu synodalnego jest zbieranie opinii i głosów na temat Kościoła poprzez ankietę synodalną. Docieramy z ankietą dopiero teraz, gdyż bardziej zależy nam na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, niż tylko na ankietowym zbieraniu opinii. Nadszedł jednak czas, aby wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli poprosić o zabranie głosu poprzez odpowiedzi na pytania w przygotowanej przez diecezjalny zespół ds. koordynacji synodu ankiecie. Zawiera ona trzydzieści pytań otwartych, poruszających konkretne rzeczywistości życia Kościoła w aspekcie komunii, uczestnictwa i misji. Ankietę tę można wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej. Dzięki pomocy redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” kilkadziesiąt wydrukowanych egzemplarzy ankiety trafi do każdej naszej parafii. Zostaną one przywiezione do parafii wraz z dostawą „Niedzieli”. Prosimy duszpasterzy nie tylko o łaskawe przyjęcie tej ankiety, ale o skuteczne i bezpośrednie przekazanie jej wiernym, poinformowanie w ogłoszeniach o takiej możliwości i zachęcenie wiernych do jej wypełnienia. Formularz ankiety można też kserować, gdyby się okazało, że dostarczonych egzemplarzy jest za mało w danej parafii. Wypełnione ankiety wierni mogą wysłać pocztą do Kurii Metropolitalnej lub złożyć w parafii. Będziemy wdzięczni za możliwie szybkie przekazanie wypełnionych ankiet z parafii do Kurii Metropolitalnej. Wersja elektroniczna formularza ankiety dostępna jest na stronie: www.synod.archiczest.pl Tam, gdzie parafie opracowały swój własny formularz ankiety prosimy o ich przesłanie do Kurii lub zrobienie na ich podstawie ogólnej syntezy synodalnej.

W imieniu Zespołu ds. koordynacji synodu w archidiecezji częstochowskie bardzo dziękuję redakcji „Niedzieli” za pomoc w wydrukowaniu i dystrybucji ankiety synodalnej, a kapłanom i świeckim animatorom synodalnym za jej upowszechnienie wśród wiernych i innych osób zainteresowanych odpowiedzią na pytania synodalne.

Z wdzięcznością i modlitwą

Bp Andrzej PRZYBYLSKI
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

źródło: archiczest.pl 

Aby wypełnić ankietę, kliknij link: https://synod.archiczest.pl/ankieta-synod/