Boże Narodzenie 2020

Z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia, chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. W tym roku najstosowniejsze wydaje się być, życzenie dobrego zdrowia, jednak wszystkie nasze zamierzenia, plany – jeśli nie zostaną naznaczone Bożym Błogosławieństwem, mogą okazać się bardzo ulotne.

Dlatego niech Chrystus, który przychodzi do nas, jako bezbronne dziecko, zamieszka w naszych domach sercach i pomaga przezwyciężać czas próby i niepokoju. Obdarza szczęściem i radością w Nowym Roku, a Maryja, która z czułością przyjmuje Boże Słowo i daje ludziom nadzieję, niech otacza płaszczem macierzyńskiej opieki.

Rok 2020 jest wyjątkowy dla nas wszystkich pod wieloma względami; doświadczyliśmy wielu ograniczeń związanych z pandemią, nie dotyczą one tylko życia społecznego, ale również religijnego i duchowego. Dlatego tym bardziej pragnę wyrazić w konkretnych działaniach: duchowe wsparcie i modlitwę; w każdą środę w Nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz w piątki Koronką do Bożego Miłosierdzia, będziemy prosić w naszym kościele w intencji wszystkich Parafi an oraz tych, którzy modlą się w naszej świątyni. Ufam i mam nadzieję, że doświadczycie Państwo tego modlitewnego wsparcia.

Planów na 2021 rok jest wiele – wszystkie uzależnione są od rozwoju sytuacji nie tylko w Polsce, ale również na Świecie. Pozwolę sobie, je Państwu chociaż w skrócie przybliżyć. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie zaprosić

Seniorów na zajęcia przygotowane z myślą o nich.
Na nowy 2021 rok (o ile ograniczenia związane z pandemią na to pozwolą) planowane są pielgrzymki:
• Lwów
• Wilno
• Wyjazd letni dla dzieci i młodzieży
• Remont dachu na budynku kościoła

Zapraszam do odwiedzin parafi alnej strony internetowej: www.narodzenie.czest.pl, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące tego, co dzieje się w naszej Wspólnocie. Chciałbym, aby Parafi a Narodzenia Pańskiego stała się dla Was miejscem spotkania z Bogiem Żywym i Prawdziwym, który bezwarunkowo kocha i wspiera człowieka. Miejscem przytulnym, naznaczonym życzliwością oraz troską o każdego człowieka.

Z najlepszymi życzeniami na 2021 rok
Pamięcią w modlitwie
ks. Mariusz Jędrzejczyk