Intencje Mszy Świętych 21 – 27 marca 2022 r.

Poniedziałek – 21 marca 2022 r.

17.00 + Zbigniew Kik w 12. rocz. śm., Jadwiga Kik w 10. rocz. śm.,
Robert i Krystyna Kik – od Ani i Przemka z rodzinami

Wtorek – 22 marca 2022 r.  

17.00 + Krystyna Kik – od koleżanki Grażyny

Środa – 23 marca 2022 r.

17.00 w int. Marty Nowakowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo

Czwartek – 24 marca 2022 r.

17.00 + Mirosława Kuźnik – od bratowej Barbary z rodziną Górniaków

Piątek – 25 marca 2022 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

17.00 w int. siostry Marii z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej na każdą chwilę życia

Sobota – 26 marca 2022 r.

17.00 + Krystyna Kik – od rodziny Młynarczyków z Elwirą

Niedziela – 27 marca 2022 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu      

9.00 int. dziękczynna za 91 lat życia Gabrieli, za wszelkie łaski i okazaną pomoc w wielu niebezpieczeństwach i z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Maryi oraz łaskę zdrowia

10.30 + Wacław, Leokadia Soppa

12.00 + Stanisław Matlingiewicz